Nyheter

TSV-Blårök följer noggrannt händelseutvecklingen gällande Coronavirusets utbredning och följder. I rådande situation arbetar vi som planerat med att genomföra våra evenemang, som Vårmarknaden och Mellstaträffen 2020. I slutändan kommer vi att förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer men håller såklart tummarna för att allt ska fortlöpa som planerat.

Information från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

VÅRMARKNADEN 2020

Kontakt: Jan-Erik Zidén
070-26 66 844