Nyheter

Med hänvisning till den rådande situationen kommer vi tyvärr behöva skjuta upp Vårmarknaden till nästa år. När det gäller Mellstaträffen så jobbar vi likt tidare med att genomföra det evenemanget som planerat.

TSV-Blårök följer noggrannt händelseutvecklingen gällande Coronavirusets utbredning och följder.

Information från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/